Kurser på gång

Aktuella kurser

 ----------------------------

Om du inte redan läst så gå till menyn om Information 
där finns det mesta om vad som gäller när du går kurs hos oss. 

Välkommen!

#Köket är under ombyggnad - begränsad försäljning för tillfället#

Corona och kursverksamhet

tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen

  1. All kursverksamhet bedrivs utomhus
  2. Alla tar del av Folkhälsomyndighetens Allmänna råd
  3. Vi tänker på och påminner varandra om
        * att hålla avstånd     
        * handhygien – handsprit och våtservietter finns (tyvärr har vattenprov från brunnen visat att vattnet är otjänligt så tillsvidare får vattnet endast användas till toaletten)
        * att stanna hemma om man är snuvig, hostar, även bara är lite sjuk 

ikon-rad-hall-avstand-1     ikon-rad-tvatta-handerna     ikon-rad-stanna-hemma-3
Källa: Folkhälsomyndigheten

tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen

En Tass (egen)

IGP - SPÅR 
8 deltagare - max 4 åhörarplatser

Kursen är fulltecknad - finns en (1) åhörarplats kvar!
Deltagare och åhörare anmäler i formuläret härintill!

Instruktör:  Fredrik Danielsson, Kennel Brindle 
Kursdag:  Lördag 23 oktober kl 09-17 - Info om plats för samling meddelas senare
Kursavgift deltagare med hund:  1.050 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Åhöraravgift:  300 kr

Frågor till:  Daniel Landell mobil: 072-0840067, mail: landellan@hotmail.com

En Tass (egen)

En Tass (egen)

IGP - SKYDDSLYDNAD 
7 deltagare - max 4 åhörarplatser

Kursen är fulltecknad - finns en (1) åhörarplats kvar!
Deltagare och åhörare anmäler i formuläret härintill!

Instruktör:  Towa Lindh, Kennel Brindle 
Kursdag:  Lördag 20 november kl 09-17 - Samling vid klubbstugan (Sura BK)
Kursavgift deltagare med hund:  1.050 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Åhöraravgift:  300 kr

Frågor till:  Daniel Landell mobil: 072-0840067, mail: landellan@hotmail.com

En Tass (egen)

En Tass (egen)

MOMENTKURS LYDNAD - BRUKS     #Nyhet#
max 6 deltagare

Det här är en kurs för dig som är i gång med träning av tävlingsmoment och har som mål att starta eller redan har startat i någon av lydnads- eller bruksklasserna.

Du väljer de moment du vill träna på i kursen. Funderar över hur du vill att momentet ska se ut. Vad är din målbild? Hur beskrivs momentet i regelboken? 

Du kommer även vara delaktig i andra kursdeltagares träning. Det här är en ny spännande form av kurs och har du funderingar/frågor så välkommen att höra av dig till Anna (kontaktuppgifter nedan).

Antal tillfällen: 6 ggr 
Kursavgift:  1.100 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursdagar:  Måndag 13/9 kursstart utan hund därefter 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 och 18/10 samtliga tillfällen kl 18-20.15

Ange gärna i din kursanmälan under "Övrigt" de moment du vill träna - går givetvis att ändra på... 

Kursledare:  Anna Palm - mobil: 070-7184004, mail: anna_palm@live.se

En Tass (egen)

En Tass (egen)

ALLMÄNLYDNADSPASSET   #Fullt#
för hundar som gått Valp- eller Allmänlydnadskurs eller har motsvarande kunskaper        

AllmänlydnadspassetAllmänlydnadspasset är framtaget av Svenska Brukshundklubben och innehåller olika moment och övningar som är värdefulla för hunden att ha med sig i sin vardag, t.ex. kvarsittande, möten med andra hundar, gå fint vid sidan, inkallande, stoppkommando, nosaktivering m.m. Vi kommer jobba oss igenom de olika momenten tills hunden klarar dem med störning för att skapa vardagsliknande situationer. Samtliga delar i Allmänlydnadspasset är färdigheter varje hund bör kunna för ett harmoniskt liv med sina människor. Klicka på bilden härintill så hittar du hela passet...

Kursen avslutas med en provdag - vi kallar det "passkontroll". Teoretiska delar kommer att ges delvis digitalt via mail och i diskussionsgrupp på Zoom.

Antal tillfällen: 8 ggr à 1,5 timmar
Kursavgift:  1000 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursdagar:  Söndagar kl 10-11.30 - kursstart 26/9

Kursledare:  Sara Lindeborg
Ev. frågor till Sara - mobil: 073-5999753, mail: saralindeborg@outlook.com

En Tass (egen)

Formulär för kursanmälan...

Välkommen med din kursanmälan 


Plats i kurs erhålls i den turordning de mottages. Kursledaren bekräftar via mail snarast efter anmälan din plats i kursen och besked om sistadatum för betalning erhålls.

För dig som inte är medlem i vår klubb finns information om olika medlemsformer under Klubben/Bli medlem! Familjemedlem som avser genomföra praktiska övningar med hunden måste lösa familjemedlemskap.

Kurslitteratur vi refererar till finns längst ner på sidan om Information och kan beställas samtidigt med Kursanmälan eller i samband med kursstart. Visningsex finns på klubben. Kurslitteratur är frivilligt!

Fält med * är obligatoriska och måste fyllas i!

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

När du tryckt på 'Skicka" försvinner formuläret och en bekräftelse med lite information (röd text) ska komma upp här på hemsidan. 
I och med detta vet du att din anmälan är mottagen!

Vid problem kontakta kursanmalan@surabk.com