Kurser på gång

Hund o korv

Aktuella kurser

 ----------------------------

Om du inte redan läst så gå till menyn om Information 
där finns det mesta om vad som gäller när du går kurs hos oss. 

Välkommen!

#Köket är under ombyggnad - begränsad försäljning för tillfället#

Corona och kursverksamhet

tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen

  1. All kursverksamhet bedrivs utomhus
  2. Alla tar del av Folkhälsomyndighetens Allmänna råd
  3. Vi tänker på och påminner varandra om
        * att hålla avstånd     
        * handhygien – handsprit finns, tvål och vatten på toaletten i klubbstugan
        * att stanna hemma om man är snuvig, hostar, även bara är lite sjuk 

ikon-rad-hall-avstand-1     ikon-rad-tvatta-handerna     ikon-rad-stanna-hemma-3
Källa: Folkhälsomyndigheten

tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen

En Tass (egen)

HOOPERS   #Nyhet#
för hundar från 10 månaders - max 8 deltagare        

Hoopers är en ny hundsport i Sverige och går ut på att föraren ska dirigera hunden på avstånd och hunden ska springa en bana bestående av hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket. Hoopers bygger på samarbete mellan förare och hund och att hunden ska ta instruktioner på avstånd.

Passar hundar i alla åldrar då det inte ingår några hopp och skarpa svängar. 
Hunden ska kunna vara lös - det går inte att träna hoopers med koppel.

Hoopers-Prova-på2

Antal tillfällen: Upptaktsträff samt 6 ggr à 1,5 timmar
Kursavgift:  900 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursdagar:  Måndagar - Upptaktsträff 23/8 därefter 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 samt 4/10 samtliga kl 18-19.30

Kursledare:  Anette Paananen, Mia Lagerholm
Ev. frågor till Anette - mobil: 073-8096607

En Tass (egen)

En Tass (egen)

UPPLETANDE - NYBÖRJARKURS   #Intresseanmälan senast 13 augusti#
max 6 deltagare

Gillar din hund leksaker och även andra föremål? Vill du utveckla intresset hos din hund att inom ett begränsat område få leta upp olika föremål och lämna till dig?
Våra hundar gillar att använda sin "näsa" och här får du grunder till hur du påbörjar och kan utveckla det till bästa tänkbara aktivering och/eller framtida tävlande tillsammans med din hund. 

Antal tillfällen: 6 ggr 
Kursavgift:  1000 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursstart:  Vecka 33 eller 34
Kursdagar:  Fastställs tillsammans med kursdeltagare (vardag/även dagtid eller lördag/söndag)

Kursledare:  Ingemar Elfström, Fagersta 
Ev. frågor till Christina Boström - mobil: 070-5266861

En Tass (egen)

En Tass (egen)

UPPLETANDE - FORTSÄTTNING   #Intresseanmälan senast 13 augusti#
max 6 deltagare

Du är redan igång med att träna din hund i att hämta och komma in till dig med föremål... Du vill komma vidare/utveckla din hunds "arbete" oavsett om det gäller för aktivering eller tävling. Välkommen då är det här kursen för dig och din hund! 

Antal tillfällen: 4 ggr 
Kursavgift:  800 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursstart:  Vecka 33 eller 34
Kursdagar:  Fastställs tillsammans med kursdeltagare (vardag/även dagtid eller lördag/söndag)

Kursledare:  Ingemar Elfström, Fagersta
Ev. frågor till Christina Boström - mobil: 070-5266861

En Tass (egen)

En Tass (egen)

VALPKURS    #Kursstart 8 september# 
för valpar upp till ca 6 månader 

Kursinnehåll:  Kontakt, följsamhet, lystringsord, belöning, lek, passivitet, gå fint i koppel, sitt, ligg, inkallning, nosövningar, skötsel och vård, hundägarens ansvar.

Antal tillfällen:  6 varav dubbelpass ett tillfälle
Kursavgift:  900 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kurslitteratur:  Bäst Var-Dag, Maria Brandel och Siv Svendsen
Kursdagar:   Onsdagar 8/9 kursstart, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 samtliga kl 18-19.30, samt dubbelpass en lördag eller söndag, datum bestäms i kursen

Kursledare:  Lenah Blom
Ev frågor till Lenah - mobil: 073-9990248 eller mail: lenah.blom@ownit.nu

En Tass (egen)

En Tass (egen) 

ALLMÄNLYDNADSKURS   #Finns 2 platser kvar#
för hundar från ca 6 månader

Kursen är anpassad till de restriktioner som gäller på grund av Coronapandemin. Ändringar kan komma att ske om restriktionerna ändras under kursens gång.

Kursen innehåller både teori och praktiska moment. För att undvika smittspridning kommer teoridelarna att ges digitalt. Du behöver ha tillgång till dator, smarttelefon eller surfplatta för att kunna ta del av teorin. Mer information om detta ges vid uppstartsträffen som genomförs digitalt via Zoom. Beräknad tidsåtgång för teori är ca 45 min/vecka och tillkommer utöver kursdagar nedan.

Kursinnehåll 
Hur du får en bra relation med din hund
Inkallning
Stanna kvar
Sitt/ligg/trick
Gå fint i koppel
Nosaktivering
Hantering
Belöning

Kursen riktar sig till alla som vill få en bättre allmänlydnad och relation med sin hund. Även unghundar (s.k. slynglar) och "stökiga" hundar är välkomna.

Antal tillfällen:  6 ggr à 1,5 tim varav dubbelpass ett tillfälle
Kursavgift:  900 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kurslitteratur: 
 Bra Relation av Kenth Svartberg

Kursdagar:  Söndagar 15/8, 22/8, 29/8 (ej på klubben), 5/9 samtliga kl 10-11.30, 12/9 kl 10-13 (dubbelpass med nosaktivering) samt 19/9 kl 10-11.30 
Uppstartsmöte via Zoom:  Söndag 8/8 kl 18.00

Kursledare: Sara Lindeborg
Ev. frågor till Sara - mobil: 073-5999753, mail: saralindeborg@outlook.com

En Tass (egen)

En Tass (egen)

ALLMÄNLYDNADSPASSET   #Intresseanmälan#
för hundar som gått Valp- eller Allmänlydnadskurs eller har motsvarande kunskaper        

AllmänlydnadspassetAllmänlydnadspasset är framtaget av Svenska Brukshundklubben och innehåller olika moment och övningar som är värdefulla för hunden att ha med sig i sin vardag, t.ex. kvarsittande, möten med andra hundar, gå fint vid sidan, inkallande, stoppkommando, nosaktivering m.m. Vi kommer jobba oss igenom de olika momenten tills hunden klarar dem med störning för att skapa vardagsliknande situationer. Samtliga delar i Allmänlydnadspasset är färdigheter varje hund bör kunna för ett harmoniskt liv med sina människor. Klicka på bilden härintill så hittar du hela passet...

Kursen avslutas med en provdag - vi kallar det "passkontroll". Teoretiska delar kommer att ges delvis digitalt via mail och i diskussionsgrupp på Zoom.

Antal tillfällen: 8 ggr à 1,5 timmar
Kursavgift:  1000 kr + ev kostnad för medlemsavgift
Kursdagar:  Söndagar kl 10-11.30 - preliminär start den 26/9

Kursledare:  Sara Lindeborg
Ev. frågor till Sara - mobil: 073-5999753, mail: saralindeborg@outlook.com

En Tass (egen)

Formulär för kursanmälan...

Välkommen med din kursanmälan 


Plats i kurs erhålls i den turordning de mottages. Kursledaren bekräftar via mail snarast efter anmälan din plats i kursen och besked om sistadatum för betalning erhålls.

För dig som inte är medlem i vår klubb finns information om olika medlemsformer under Klubben/Bli medlem! Familjemedlem som avser genomföra praktiska övningar med hunden måste lösa familjemedlemskap.

Kurslitteratur vi refererar till finns längst ner på sidan om Information och kan beställas samtidigt med Kursanmälan eller i samband med kursstart. Visningsex finns på klubben. Kurslitteratur är frivilligt!

Fält med * är obligatoriska och måste fyllas i!

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

När du tryckt på 'Skicka" försvinner formuläret och en bekräftelse med lite information (röd text) ska komma upp här på hemsidan. 
I och med detta vet du att din anmälan är mottagen!

Vid problem kontakta kursanmalan@surabk.com