Dokument...

Styrelseprotokoll...

Info-broschyrerna finns i klubbstugan...

... direkt till höger när du kommer in i klubbstugan!
Ta gärna ditt eget ex eller lämna till hundvänner som ännu inte är medlemmar men kanske intresserade...
En av broschyrerna skickas bara till nya medlemmar!
Broschyrer 2017

Datum Möten och Protokoll 2018