Dokument...

Styrelseprotokoll...

Info-broschyrerna finns i klubbstugan...

... direkt till höger när du kommer in i klubbstugan!
Ta gärna ditt eget ex eller lämna till hundvänner som ännu inte är medlemmar men kanske intresserade...

Info-broschyrer 2019

Info-broschyrer 2019

Möten och Protokoll 2020