Årsmöte 17 februari 2019

Kallelse Årsmöte 2019-02-17

 _______________________________

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Resultaträkning; Balansräkning;
Revisionsberättelse 2018

 Mål 2019

Budget och Verksamhetsplaner 2019

Valberedningens förslag 2019

_____________________________________

Protokoll Årsmötet 17 februari

Blommor i massor...

Styrelsen Anita Ericsson 1Styrelsen Anita Ericsson 2Hundägarutbildningen Maria ErikssonÖvriga aktiviteter Inger Kling
Valberedning Karin ÖhrströmKlubbmästare på gång...KM Bruks Lena Dahlberg med Crocker 1KM Bruks Lena Dahlberg med Crocker 2
Poängjakten Christina Boström med Jarmo 1Poängjakten Christina Boström med Jarmo 2Margit o Tage Erikssons Minnespris Maria Eriksson med Joker 1Margit o Tage Erikssons Minnespris Maria Eriksson med Joker 2
Rallylydnad Anette Paananen med Olle (tas emot av Mia Lagerholm)Avgående styrelsemedlemmar, kontaktpersoner arbetsgrupper och valberedningKM-mästare och vinnare VandringspriserFörtjänsttecken i Brons

Vilket årsmöte det blev... 

År 2018 som på många sätt präglats av en massa "rekord" (läs Sammanfattningen i Verksamhetsberättelsen)
avslutades med att 36 medlemmar kom till årsmötet och därmed ännu ett rekord!

Ett trivsamt årsmöte där 2018 lades till handlingarna, verksamhetsplaner och budget för 2019 gicks igenom.
Ett spännande verksamhetsår väntar med bland annat färdigställandet av vattentoaletten.

Smörgåstårtan föregicks av välförtjänta applåder, blommor etc till alla nedan
som uppmärksammades extra det här årsmötet:

        

Avgående styrelsemedlemmar:
Anita Ericsson, Ann Hellberg, Anette Paananen

Avgående kontaktpersoner arbetsgrupper:
Stugan/Patrik Forssmed, Hundägarutbildningen/Maria Eriksson, Övriga aktiviteter/Inger Kling

Avgående valberedning:
Kerstin Edeen, Karin Öhrström, Maria Eriksson

Avgående revisor:
Kerstin Edeen

Förtjänsttecken i Brons:
Lisa Jernberg, Kerstin Edeen, Inger Kling

Vinnare av:
Klubbmästerskap Bruks - Lena Dahlberg med Crocker
Klubbmästerskap Lydnad - Lena Bygert med Nike

Vinnare av vandringspriser:
Margit och Tage Erikssons Minnespris - Maria Eriksson med Joker
Poängjakten - Christina Boström med Jarmo
Rallylydnad - Anette Paananen med Olle