Årsmöte 17 februari 2019

Kallelse Årsmöte 2019-02-17

 _______________________________

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Resultaträkning; Balansräkning;
Revisionsberättelse 2018

 Mål 2019

Budget och Verksamhetsplaner 2019

Valberedningens förslag 2019

_____________________________________

Protokoll Årsmötet 17 februari

Från årsmötet...