Kontaktlista

Här finns samlat namn, telefon och mailadress till styrelsemedlemmar
och kontaktpersoner arbetsg
rupper
med flera ...

Mail

Observera att det finns en gemensam mailadress till styrelsen resp. arbets-
grupper om du vill nå alla!

Mail till arbetsgrupp tas emot av kontaktperson(er) samt övriga medlemmar i arbetsgruppen.

Välkommen att höra av dig med dina frågor! 

Styrelse 2020

 mail: styrelsen@surabk.com

Ordförande Susanne Schilström telefon: 070-5392404
mail: ordforande@surabk.com
Vice ordförande Anette Paananen telefon: 073-8096607
mail: vice.ordforande@surabk.com
Sekreterare Mia Axelsson telefon: 070-7399977
mail: sekreterare@surabk.com
Kassör Christina Boström telefon: 070-5266861
mail: kassor@surabk.com
Ledamot Urban Lindberg Emgardsson telefon: 070-5476367
mail: ledamot@surabk.com
Suppleant 1 Emma Palm telefon: 076-2619887
mail: suppleant1@surabk.com
Suppleant 2 Benny Dahlin telefon: 070-4563560
mail: suppleant2@surabk.com

Medlemsärenden

Kontaktperson Christina Boström, telefon: 070-5266861, mail: medlemsarenden@surabk.com
Information om medlemsavgifter, olika medlemsformer m.m. finns under "Bli medlem"

Arbetsgrupper 2020 - Kontaktpersoner

mail: arbetsgrupper@surabk.com

Hundägarutbildning

Sara Lindeborg

telefon: 073-5999753 - efter kl 17.00
mail: hundagarutbildning@surabk.com

Träning

Lena Dahlberg

telefon: 070-5704143
mail: traning@surabk.com

Tävling Lotta Tonring

telefon: 070-6501563
mail: tavling@surabk.com

PR-Info Christina Boström telefon: 070-5266861
mail: pr-info@surabk.com
Köket Inger Jäder telefon: 0220-26158, 070-5581725
mail: koket@surabk.com

Stugan

Styrelsen mail: stugan@surabk.com
Rasutveckling
Tjänstehund
Styrelsen mail: styrelsen@surabk.com

Distriktsombud 2020

mail: distriktsombud@surabk.com

Ordinarie: Anette Paananen, Emma Palm
Ersättare: Urban Lindberg Emgardsson, Benny Dahlin 

Revisorer 2020

mail: revisorer@surabk.com

Ordinarie: Mia Lagerholm, Leif Carlberg
Suppleanter: Marie Brewitz, Inger Kling

Valberedning 2020

Valberedning 

Annelie Molund (sammankallande), Marie Hedlund,
Marie Johannisson, Lena Dahlberg