Kontaktlista

Här finns samlat namn, telefon och mailadress till styrelsemedlemmar
och kontaktpersoner arbetsg
rupper
med flera ...

Mobiltelefon ClipArt

Observera att det finns en gemensam mailadress till styrelsen resp. arbetsgrupper om du vill nå alla!

Välkommen att ta kontakt med dina frågor!

Styrelse 2017

 mail: styrelsen@surabk.com

Ordförande Sara Lindeborg telefon: 073-5999753
mail: ordforande@surabk.com
Vice ordförande Karin Öhrström telefon: 0222-28055, 076-9467969
mail: vice.ordforande@surabk.com
Sekreterare John Ljungqvist telefon: 073-0343051
mail: sekreterare@surabk.com
Kassör Christina Boström telefon: 070-5266861
mail: kassor@surabk.com
Ledamot Anette Paananen telefon: 073-8096607
mail: ledamot@surabk.com
Suppleant 1 Ann Hellberg telefon: 073-7364828
mail: suppleant1@surabk.com
Suppleant 2 Inger Kling telefon: 070-2535420
mail: suppleant2@surabk.com

Medlemsärenden

Kontaktperson Christina Boström, telefon: 070-5266861, mail: medlemsarenden@surabk.com
Information om medlemsavgifter, olika medlemsformer m.m. finns under "Bli medlem"

Arbetsgrupper 2017 - Kontaktpersoner

mail: arbetsgrupper@surabk.com

Agility
Lisa Jernberg telefon: 070-6770230
mail: agility@surabk.com
Hundägarutbildning

Sara Lindeborg
Karin Warg

telefon: 073-5999753
telefon: 073-6367575
mail: hundagarutbildning@surabk.com

Rallylydnad
ingår i Hundägarutbildning
Mia Lagerholm
telefon: 0220-31281, 070-7964474
mail: rallylydnad@surabk.com
Tävling Claes Göran Håvedal

telefon: 070-5633683
mail: tavling@surabk.com

Tävlingsfrågor
Lotta Tonring telefon: 070-6501563
mail: tavlingsfragor@surabk.com
Övriga aktiviteter Karin Öhrström telefon: 0222-28055, 076-9467969
mail: ovrigaaktiviteter@surabk.com
Köket Inger Jäder telefon: 0220-26158, 070-5581725
mail: koket@surabk.com
Stugan Patrik Forssmed telefon: 076-2819036
mail: stugan@surabk.com
PR/Info Christina Boström telefon: 070-5266861
mail: pr-info@surabk.com
Rasutveckling
Tjänstehund
Styrelsen mail: styrelsen@surabk.com

Distriktsombud 2017

mail: distriktsombud@surabk.com

Ordinarie: Sara Lindeborg, John Ljungqvist
Ersättare: Karin Öhrström, Anette Paananen

Revisorer 2017

mail: revisorer@surabk.com

Ordinarie: Mia Lagerholm, Kerstin Edeen
Suppleanter: Marie Brewitz, Lena Dahlberg

Valberedning 2017

mail: valberedning@surabk.com

Kerstin Edeen (sammankallande), Kerstin Lönn, Maria Eriksson