Valberedning
vald vid medlemsmötet 2018-12-11 

Lena Dahlberg (sammankallande) mail: lena.truxbo@gmail.com,
Marie Johannisson, Josefin Thingberg