Nedan är några av böckerna vi refererar till i våra kurser. Finns några ex i lager som kan beställas i samband med kursanmälan. 
Visningsexemplar finns på klubben!

Härliga valptid Valpguide Bra relation Bäst Var-Dag! Mot Startklass! Niina & Kenth Svartberg Nya 2017 Med sikte på 10anFrån valp till stjärna  Checklistor_snedstalld1   

Härliga valptid inkl. valpguide - Ingalill och Curt Blixt;  Bra relation - Kenth Svartberg;
Bäst Var-Dag - Maria Brandel och Siv Svendsen; Mot startklass! - Niina & Kenth Svartberg; 
Med sikte på 10:an - Niina & Kenth Svartberg
 Från valp till stjärna Del 1 Grundträning - Maria Brandel;
Checklistor - finns att ladda ner gratis på www.mariabrandel.se;