*Nyhet*

Nu finns handlingarna här nedan...
Dagordning - Projektrapport och sammanställning kostnader

*****

Vid medlemsmötet 18 april (protokoll finns här) diskuterades toalettprojektet
och olika alternativ till lösning. Projektgruppen har tagit fram kostnader för de olika
alternativen och för genomgång och beslut om förslag till lösning
kallas härmed till

EXTRA MEDLEMSMÖTE
TORSDAGEN DEN 24 AUGUSTI, kl. 19.00 I KLUBBSTUGAN

Handlingar inför medlemsmötet kommer att finnas här på hemsidan
senast torsdag 17 augusti.

Välkommen!
Styrelsen