med 36 medlemmar närvarande - rekord! 

På bilden Lisa Jernberg och Inger Kling som
tillsammans med Kerstin Edeen mottog
förtjänsttecken i brons.

Mer om vinnare av vandringspriser, klubbmäster-
skap och Förtjänsttecken i Bronsså alla övriga som uppmärksammades
extra vid årsmötet finns här... 

Tack till alla avgående förtroendevalda! 
Grattis till alla pristagare!