*Nyhet*

De första regelförslagen är nu ute på remiss och svar ska lämnas
senast 1 september. Vi inbjuder alla intresserade klubbmedlemmar
till möten om regelförslagen enligt nedan:

Rallylydnad - Onsdag 22 maj kl. 18.30
Lydnad och Bruks - Tisdag 11 juni kl. 18.30
Var? I klubbstugan förstås 
Länk till regelförslagen på resp. bild 

 Regelrevidering Bruks  Regelrevidering Lydnad  Regelrevidering Rallylydnad

Välkommen !