corona_virus_476x213-width476

* * * * *

Nya besked från SKK/SBK innebär att verksamhet kommer startas upp igen
från 1 juni. Utöver SKK/SBKs direktiv
och riktlinjer gäller
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
I länkarna nedan finns aktuell information.

Folkhälsomyndigheten
Svenska Brukshundklubben
Svenska Kennelklubben

Läs igenom - framförallt de delar
du berörs av!
Personligt ansvar för var och en att följa och också att hålla sig
uppdaterad om eventuella förändringar av direktiv,
råd och rekommendationer som
kan komma...