* * * * *

  • All verksamhet sker utomhus.
  • Du stannar hemma vid minsta tecken på förkylning, om du har annan symptom eller nyligen träffat någon med symptom som kan härledas till Covid-19.
  • Som deltagare ansvarar du för att hålla avståndet minst 2 meter till övriga deltagare.
  • Handsprit finns tillgängligt - tänk
    på handhygien om klubbens träningsmaterial används.
  • Ingen fikaförsäljning.
  • Tre nyckelord...

Utomhus - Frisk - Avstånd

Välkommen!