Sex måndagskvällar med start 31 augusti !  

               OBS! Kursen fulltecknad - reservplats erhålles!

Skyltar[1]               Första tillfället utan hund!
               Mer info och anmälan under Kurser

               Välkommen med din anmälan!

     tass2 från Hundpoolen   

Covid-19 och verksamhet vid klubben - se info till vänster härintill!
Kursledaren informerar och svarar på frågor om mer
 som specifikt gäller den
kurs du anmäler dig.