*Information från Valberedning och Revisorer*

Jo det är sant!

Ett större antal av Styrelseledamöterna samt två suppleanter har valt att lämna sitt Styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Kvar i Styrelsen sitter två ledamöter.

Anledningarna är många men klubbens Valberedning samt Revisorer arbetar nu kraftfullt för att få till en tillfällig styrelse som ska driva klubben fram till Årsmötet 2021.

Du som medlem och din röst är viktig vid det Extra Medlemsmöte som Revisorerna kommer att kalla till inom kort där Valberedningen lägger fram sitt förslag om tillfällig styrelse.

Nu är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att driva klubbens verksamhet framåt, speciellt fram tills vi medlemmar åter igen träffas vid Årsmötet 2021 för att välja  kandidater till Styrelsen, för ingen av oss vill nog se att vår brukshundklubb läggs ner.

Nomineringar ska skriftligt/e-post vara tillfälliga styrelsen tillhanda senast 15 december.                                 

Så med flockkänsla i blick, motivation och hög svansföring kan vi gemensamt finna rätt spår för klubbens framtid och verksamhet.

Nu behöver vi få vittring på kandidater till styrelsen av er medlemmar som kan hjälpa oss i Valberedningen.

Kontakta Valberedningen för Surahammars Brukshundklubb.