Här nedan följer information om hur du nominerar kandidater samt valberedningens preliminära förslag för 2021.

Nya stadgar

Vi har nya grundstadgar som började gälla från den 1 januari 2020. För oss på lokalklubbsnivå gäller från den 1 juli 2020 också nya stadgar, vilket bland annat innebär en ny valordning.

Nedan hittar du mer inående information om de nya stadgarna och valordningen.

- Mer information om SBKs grundstadgar.

- Mer information om den nya valordningen.

Mer föreningsspecifika detaljer för Surahammars BK.

 

Du kan nominera kandidater 

Du som medlem har enligt den nya valordningen fram till den 15 december 2020 på dig att nominera egna kandidater till Surahammars Brukshundklubbs årsmöte 2021.

Nomineringen ska ske skriftligt/e-post och innehålla:

  • För- och efternamn på den du vill nominera
  • Vilken funktion i styrelsen som du avser
  • En kort presentation/motivering
  • Uppgift om att den föreslagne godkänt att hen står till förfogande.

Din skrivelse ska sedan sändas till vår interimstyrelse via brev eller styrelsen@surabk.com

 

Valberedningens preliminära förslag

Här nedan presenteras valberedningens preliminära förslag för 2021. 

För att kunna stärka revisorerna i sitt uppdrag har valberedningen valt att ge förslag till två revisorssuppleanter, istället för en som står i våra nya normalstadgar för lokalklubb. Detta på grund av den situation som förelåg när valberedningen påbörjade sitt uppdrag att ta fram förslag till en interrimsstyrelse, vilket även resulterade i en hård belastning på valda revisorer.

- Preliminärt förslag till styrelse för 2021

- Presentation av föreslagna styrelseledamöter

- Preliminärt förslag till revisorer, revisorssuppleanter och valberedning för 2021