*Kallelse till Extra Medlemsmöte tisdag 27 oktober 2020*

Info i dokument nedan:

Kallelse
Valberedningens förslag

 Mötet Corona-anpassas och följer Folkhälsomyndighetens råd. Lokalen ger möjlighet till placering med ordentligt avstånd mellan varandra; stolar, dörrhandtag
tvättas med handsprit 
innan mötet; delta ej vid minsta förkylningssymptom;
handsprit finns tillgängligt i lokalen.