Den vid extra medlemsmötet 27 oktober valda interimstyrelsen kan tyvärr ej fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom. Efter konsultation och förslag från jurist på förbundet kommer de två kvarvarande ledamöterna i interimstyrelsen tillsammans med revisor Leif Carlberg att förvalta och genomföra de åtaganden klubben har fram till årsmötet i februari 2021.

Information angående årsmötet 
SBK har nyligen kommit med information, riktlinjer och dispenser m.m. som gäller års- och medlemsmöten för 2021 - https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/12/ars-och-fullmaktige-och-medlemsmoten-2021/