*Viktig information*

Den vid extra medlemsmötet 27 oktober valda interimstyrelsen kan tyvärr ej fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom. Efter konsultation och förslag från jurist på förbundet kommer de två kvarvarande ledamöterna i interimstyrelsen tillsammans med revisor Leif Carlberg att förvalta och genomföra de åtaganden klubben har fram till årsmötet i februari 2021.

Årsmötet avses hållas som planerat söndag 14 februari 2021 kl 16.00.
Mötet kommer att ske digitalt via Zoom och förberedelser påbörjas nu hur detta ska genomföras. SBK har nyligen kommit med information, riktlinjer och dispenser m.m. som gäller års- och medlemsmöten 2021 - https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/12/ars-och-fullmaktige-och-medlemsmoten-2021/. Kallelse ska normalt ske före 1 januari men för 2021 gäller senast 21 dagar före årsmöte. Så snart vi är på det klara med hur årsmötet ska genomföras och absolut senast 23 januari kommer information och kallelse till årsmötet via e-post och hemsidan!