tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen

  1. All kursverksamhet bedrivs utomhus
  2. Alla tar del av Folkhälsomyndighetens Allmänna råd
  3. Vi tänker på och påminner varandra om
        * att hålla avstånd     
        * handhygien – handsprit och våtservietter finns (tyvärr har vattenprov från brunnen visat att vattnet är otjänligt så tillsvidare får vattnet endast användas till toaletten)
        * att stanna hemma om man är snuvig, hostar, även bara är lite sjuk 

ikon-rad-hall-avstand-1     ikon-rad-tvatta-handerna     ikon-rad-stanna-hemma-3
Källa: Folkhälsomyndigheten

tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen   tass2 från Hundpoolen