Klicka på bilden nedan så ser du innehållet i 2021/22 års häften/appar
som börjar gälla från 1 september.

Coronapandemin satte sin prägel på försäljningen förra året men nu ser allt ljusare ut och vi hoppas på att du som medlem vill stödja klubben genom att köpa ett häfte eller app. Det pågår omfattande satsningar i klubben just nu både vad gäller klubbstuga, utomhusmiljö och nya verksamheter - något vi alla kommer få stor glädje av framöver. Men trots allt ideellt arbete innebär det utgifter och alla tänkbara möjligheter till förstärkning av klubbkassan behöver tillvaratas.

Priset för 2021/22 års häfte/app är detsamma som föregående år dvs 260 kr - av detta tillfaller 130 kr klubben.

Hjälp oss sälja - på din arbetsplats, till vänner/bekanta.
Maila din beställning till Elin Skalstad kassor@surabk.com - ange antal häften resp appar och alltifrån 1 ex till hur många som helst välkomnas!
Beställning kan även göras via tråden i klubbens facebookgrupp!

Välkommen - Nu hjälps vi åt!

Restaurangchansen 2021-22