Kontaktlista

Här finns samlat namn, telefon och mailadress till styrelsemedlemmar och kontaktpersoner för arbetsgrupper med flera. 

Observera att det finns en gemensam mailadress till styrelsen resp. arbetsgrupper om du vill nå alla!

Mail till arbetsgrupp tas emot av kontaktperson samt övriga medlemmar i arbetsgruppen.

Välkommen att höra av dig med dina frågor! 

Styrelse 2022

 mail: styrelsen@surabk.com

Ordförande Leif Carlberg telefon: 076-0064793
mail: ordforande@surabk.com
Vice ordförande Annelie Molund telefon: 070-4025584 
mail: vice.ordforande@surabk.com
Sekreterare Emelie Scott telefon: 073-0446369
mail: sekreterare@surabk.com
Kassör Elin Skalstad telefon: 076-2751700
mail: kassor@surabk.com
Ledamot Annelie Smedberg telefon: 070-3001215
mail: ledamot@surabk.com
Suppleant 1 Mats Holmbäck telefon: 070-5949951
mail: suppleant1@surabk.com
Suppleant 2 Urban Lindberg Emgardsson telefon: 070-5476367
mail: suppleant2@surabk.com

Medlemsärenden

Kontaktperson Christina Boström, telefon: 070-5266861, mail: medlemsarenden@surabk.com
Information om medlemsavgifter, olika medlemsformer m.m. finns under "Bli medlem"

Arbetsgrupper 2022 - Kontaktpersoner

mail: arbetsgrupper@surabk.com

Hundägarutbildning

Christina Boström

telefon: 070-5266861
mail: hundagarutbildning@surabk.com

  Sara Lindeborg

telefon: 073-5999753
mail: hundagarutbildning@surabk.com

Träning

Ellinor Axelsson Vaughn

telefon: 073-7880619
mail: traning@surabk.com

Tävling Lotta Tonring

telefon: 070-6501563
mail: tavling@surabk.com

PR-Info Christina Boström telefon: 070-5266861
mail: pr-info@surabk.com
Köket Mia Holmbäck telefon: 070-5954147
mail: koket@surabk.com
  Annelie Smedberg

telefon: 070-3001215
mail: koket@surabk.com

Stugan

Urban Lindberg Emgardsson telefon: 070-5476367
mail: stugan@surabk.com
  Mats Holmbäck telefon: 070-5949951
mail: stugan@surabk.com
Rasutveckling
Tjänstehund
Styrelsen mail: styrelsen@surabk.com

Distriktsombud 2022

mail: distriktsombud@surabk.com

Leif Carlberg, Annelie Molund

Revisorer 2022

mail: revisorer@surabk.com

Ordinarie: Marie Brewitz, Mia Lagerholm
Suppleant: Inger Kling

Valberedning 2022

mail: valberedning@surabk.com 

Marie Johannisson (sammankallande), Karin Öhrström, Eva Berglund