Nu planerar distriktet för utbildningar till tävlingsledare

och domare i Bruks och Lydnad? 

korg

Förfrågan om intresse hos klubbarna har kommit från distriktets tävlingssektor - utbildningar är tänkt starta i början av 2022. 

Är du intresserad? Om ditt svar omedelbart är JA så maila omgående tavling@surabk.com.

Är du tveksam? Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till någon av oss aktiva
Sara LindeborgChristina BoströmAnette PaananenBea Granlund (domare Lydnad). 

Klubben har stort behov av såväl tävlingsledare som domare för att vi ska kunna upprätthålla och erbjuda tävlingar på klubben. Det här är utbildningar som är mycket lärorika och som du har stor nytta och glädje av i din egen träning/tävling.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG !

Din anmälan mailar du senast 14 november till 

tavling@surabk.com.

OBS! Kommer du på efter datumet ovan att det här låter intressant
så hör av dig...