MEDLEMSMÖTE

Söndag 16 april kl 18.00 i klubbstugan

För att kunna beräkna mängden fika är vi tacksamma för anmälan via mail
till koket@surabk.com

Dagordning:

1.   Medlemsmötets öppnande

2.   Val av justerare

3.   Upprättande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Skrivelser

6.   Rapporter

7.   Ekonomi

8.   Information från arbetsgrupperna

  • Hundägarutbildning
  • Kök
  • Stugan
  • Tävling
  • Övriga aktiviteter

9.   Övriga frågor

10.  Mötets avslutande

Varmt välkomna önskar styrelsen!