INBJUDAN TILL MÖTEN

Vid medlemsmötet 16 april diskuterades Allmänna träningen onsdagskvällar samt Motionerna till Kongressen. Beslut togs att kalla till två nya separata möten enligt nedan:

Onsdag 26 april kl 18.00
Allmänna träningen - innehåll, tider för platsliggning, skott etc

Måndag 1 maj kl 18.00
Motionerna till Kongressen 2023

I båda fallen anmälan om närvaro till koket@surabk.com

Varmt välkommen!