Info-broschyrer om klubben

Broschyrerna hänger på anslagstavlan till höger om klubbstugans fasad.
Ta gärna ett ex eller lämna ett till hundvänner som ännu inte är medlemmar!

Klubb-broschyrer 2020

Info-broschyrer 2021

Möten och protokoll 2022